Gönderen Konu: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. ünite test  (Okunma sayısı 31580 defa)

Çevrimdışı Cafa

 • Yeni Üye
 • *
 • Üye Puanı 3
  • Profili Görüntüle
6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. ünite test
« : 17 Şubat 2008, 21:08:18 »
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER
I.ÜNİTE:
1-I.Bu Bardak şundan kısa
 II.Bu Bardaktan daha güzel su içilir.
 III.Şu Bardak bu bardaktan daha güzel
 IV.Bu bardak ile şu bardak çok ufak
   Hangi cümle olgu cümlesidir?
a) I     b) II  c) III   d) IV
2-Araştırma yaparken kullandığımız kaynaktan bilgi çalmış olmamak için ne yaparız?
a)Bilgi fişi hazırlarız.
b)Çözüme yönelik hipotezlerimizi yazarız.
c)Bilgilerin tasnifini yaparız.
d)Bilgileri aldığımız kaynakları dipnot olarak gösteririz.
3-Sorunların çözümünde nelere dikkat etmeliyiz?
a)Sorunlarımızın çözümünde büyüklerimize danışmalıyız.
b)İşin uzmanından yardım almalıyız.
c)Bilimsel araştırma basamaklarını takip etmeliyiz.
d)Haklarımız,sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz çerçevesinde hareket etmeliyiz.
4-Tüketici Hakları ihlalleri için hangisine müracaat edilir?
a)Yargıtay’a
b)Başbakanlığa
c)Belediyelere
d)TBMM’ne
5-Karşılaştığımız hizmet aksamalarında nereye baş vururuz?
a)Belediyelere
b)Adalet Bakanlığına
c)İktidar Partisine
d)Gazetelere
6-Değerli olduğunu bildiğimiz şeylere da-ha fazla sahip çıkar ve koruruz.Sosyal Bilgiler derside bize yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi ve bunların sınırsız olmadığını öğretir.
   Bu bilgiye dayanarak hangisi söylenebilir?
a)Sosyal Bilgiler dersini sosyal ve etkin bir vatandaş olmak için okuruz.
b)Sosyal Bilgiler dersi vatan sevgisini ar-tırmak için okunur.
c)Sosyal Bilgiler dersi geçmişten ders almak,geleceğe güvenle bakmak için okunur.
d)Sosyal Bilgiler dersi kültürümüzü artırmak için okunur.
7-Atatürk Türk Tarih Kurumunu niçin kurmuştur?
a)Tarih bilgimizi artırmak için
b)Milli Birlik ve Beraberliğimizi artırmak için
c)Kültürlü nesiller yetiştirmek için
d)Osmanlı Tarihini öğretmek için
8-‘’Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça,daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.’’  K.Atatürk
   Yukarıdaki söz hangisini destekler niteliktedir?
a)Türk Tarih Kurumunun açılışı
b)Türk Dil Kurumunun açılışı
c)Millet Mekteplerinin açılışı
d)Halk Evlerinin açılışı
9-Atatürk Türk Dil Kurumunu niçin kurmuştur?
a)Dil bilgimizi artırmak için
b)Milli Birlik ve Beraberliğimizi artırmak için
c)Kültürlü nesiller yetiştirmek için
d)Geçmişte konuşulan Türkçe yi öğretmek için
10-Aşağıdakilerden hangisi Vatandaşın görevlerinden değildir?
a)Vergi verme
b)Askerlik yapma
c)Oy kullanma
d)Barınma
II.ÜNİTE:
1-Hangisi dünyanın diğer isimlerinden değildir?
a)Acun  b)Yer  c)Cihan  d)Geoit
2-Dünya üzerinde kaç tane paralel dairesi vardır?
a)90  b)180  c)178  d)360
3-Ardışık iki meridyen arasındaki uzaklık nerede 111 km dir?
a)Eksende b)Greenwıçh te c)Ekvatorda d)Kutup Noktalarında
4-Dünya 36 Dakikada kaç derecelik dönüş yapar?
a)5  b)180  c)90  d)9
5-29 Derece Doğu Boylamındaki İstanbul da yerel saat 06.20 iken 33 Derece Doğu Boylamında ki Ankara da yerel saat kaçtır?
a)06.04  b)06.36  c)05.20  d)08.08
6-Aşağıda verilen enlemlerin hangisi üzerinde iki boylam arası uzaklık en azdır?
a)10Derece Güney      b)30Derece Kuzey
c)60Derece Güney      d)70Derece Kuzey
7-Saatte 222 km hızla giden bir araç Kuzey Kutup Noktasından 45 Derece Batı Boylamı boyunca Türkiye’nin en Kuzeyindeki 42 Derece Enlemine kaç saatte ulaşır?
a)48    b)24   c)45     d)12
8-Kuzey yarım Kürede gecelerin gündüz-lerden daha uzun olmaya başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a)21 Mart         b) 21 Haziran
c) 23 Eylül       d)21 Aralık
9-Aynı büyüklükteki bir kağıda çizilen aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası daha ayrıntılı olur?
a)Asya Kıtası    b)Türkiye
c)Karadeniz Bölgesi d)Konya İli
10- .5   0    5    10     15km  4 cm uzunluğ-
undaki bu çizgi ölçeğin kesir ölçek cinsinden değeri ne olur?
a)1/50 000    b) 1/150 000
c) 1/500 000 d) 1/5 000 000
11-Fiziki Haritalarda yeşil renk neyi simgeler?
a)Ormanları   b)Deniz seviyesini
c)Dağları       d)Denizleri
12-Hangisi Türkiye deki iklim çeşitliliğinin nedenlerinden değildir?
a)Bakı   b)Enlem
c)Boylam d)Yükselti
13-Tarih Öncesi çağlarda insanlar yerleşmek için neyi esas almazlardı?
a)Nehirlere yakınlık
b)Fabrikaların çokluğu ve iş imkanları
c)Verimli araziler
d)Korunaklı bölgelerin oluşu
14-   I.İlk parayı icat ettiler
   II.Kral yolunu inşaa ettiler
   III.Zengin yer altı kaynakları vardır
Bu Uygarlık hangisidir?
a)Firigler   b)Lidyalılar
c)Etiler      d)Urartular
15-İlk Çağ Anadolu Uygarlıklarının en medenisidir ve günümüz batı uygarlığının da temelini teşkil eden uygarlık hangisidir?
a)Hitit          b)Firig
c)İyon          d)Lidya
16-Tarihin ilk yazılı antlaşması hangisidir?
a)Hamurrabi    b)Kadeş
c)Urgakina        d)Anal
17-Dünyanın ilk düzenli ordusu hangi uygarlık tarafından kurulmuştur?
a)Sümerliler       b)Akadlar
c)Babilliler    d)Asurlular
18-Anadolu ya yazıyı hangi uygarlık getirmiştir?    
a)Sümerliler   b)Hitiler
c)Akadlar   d)Asurlular
19-Dünyanın ilk yazılı anayasası hangisidir?
a)Urgakina      b)Hamurrabi
c)Kadeş           d)Anal
20-Dünyanın 22 Harfli ilk alfabesini hangi uygarlık yapmıştır?
a)Roma       b)Yunan
c)Latin         d)Fenike
21-Dünyada ilk doğru tarih yazıcılığını başlatan Anadolu uygarlığı hangisidir?
a)Hititler     b)Firigler
c)Lidyalılar  d)İyonyalılar
22-Güneşe göre takvimi kim icat etmiştir?
a)Mısırlılar         b)Sümerliler
c)Romalılar        d)Yunanlılar
23-Dünyanın ilk yazılı kanunlarının adını yazınız.
a)Hamurrabi         b)Urgakina
c)Kadeş                d)Anal
24-Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağı ilgilendirmez?
a)Fosiller       b)Kitabeler
c)Kemikler      d)Çömlekler
25-Tarih Öncesi Çağlar bölümlere ayrılırken ne esas alınmıştır?
a)Yazının icadı
b)İnsanların kullandığı eşyaların niteliği
c)Bütün dünyayı ilgilendiren önemli olaylar
d)Önemli savaşlar
IV.ÜNİTE;
1-Hangisi sanayisi gelişmemiş yerlerde devletin uyguladığı teşviklerden değildir?
a)Arazi tahsisi   b)Düşük vergi
c)Ucuz enerji  d)Okul yapımı
2-Hangisi ülkemizde tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlardan değildir?
a)Türk Dil Kurumu
b)Devlet su işleri
c)Toprak mahsulleri ofisi
d)Ziraat Bankası
3-Ülkemizde doğal gaz nerede çıkarılır?
a)Kırıkkale         b)Lüleburgaz
c)Balıkesir           d)Adıyaman
4-Devlet sanatçısı ünvanını ilk olarak alan kişi kimdir?
a)Muhsin ERTUĞRUL
 b)Ahmet Adnan SAYGUN
C)Zeki ÜNGÖR
d)Afife JALE
5-Ülkemiz de Jeotermal enerjiyi elektirik enerjisine dönüştüren ilk santral nerededir?
a)İzmir      b)Denizli
c)Muğla   d)Kütahya
6-Hangisi nitelikli insanların ortak özelliklerinden değildir?
a)İşini en iyi şekilde yapar
b)Zamandan enerjiden tasarruf eder
c)Daha üretkendir
d)İşinde hile yapar
III.ÜNİTE:
1-İpek Yolu aşağıdaki ülkelerin hangisinden geçmez?
a)Çin      b)Kırgızistan
c)İran      c)Arabistan
2-Doğusunda Büyük Kingan Dağları,batısında Hazar Denizi,Kuzeyinde Sibirya Ovası,Güneyinde Karanlık dağları ile çevrili coğrafi bölgeye ne ad verilir?
a)Ötüken      b)Horasan
c)Orta Asya       d)Asya
3-Kutlu Yurt neresidir?
a)Horasan      b)Türkmenistan
c)Maveraünnehir   d)Ötüken
4-Orta Asya da yapılan kazılarda İlk Türklere ait Demir saban,Tohum ve Değirmen den yola çıkarak ilk Türklerin sosyal ve kültürel yaşamından nasıl bahis ederiz?
a)Göçebe olduklarını söyleriz.
b)At Kültürünün geliştiğini söyleyebiliriz.
c)Halı Dokumacılığında ileri gittiklerini söyleyebiliriz.
d)Tarım ile uğraştıklarını söyleyebiliriz.
5-Tarihte kurulan ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a)Asya Hunları   b)Göktürkler
c)Selçuklular      d)Osmanlı
6-Türkler ipek yolu güzergahını yerleşmek, ele geçirmek için en uygun yer olarak görmüştür neden?
a)Ticaret yapmak için
b)Dünya ticaretine sahip olmak için
c)Bu güzergahta soydaşlarımız çok olduğu için
d)Bu güzergahta güçlü devlet bulunmadığı için.
7-Oğuz Kağan destanı hangi devlete aittir?
a)Asya Hunlarının    b)Göktürklerin
c)Uygurların   c)Sümerlilerin
8-Hangisi Orta Asya’nın dağlarından değildir?
a)Ural Dağları      b)Altay Dağları
c)Tanrı Dağları   c)Toros Dağları
9-“Ordu Millet” ne demektir?
a)Ordusu olan millet demektir.
b)Ordusu çok kalabalık Millet demektir.
c)Milleti güçlendiren Ordu demektir.
d)Milletin tamamı Ordu demektir.

CEVAP ANAHTARI
I.ÜNİTE:
1-a 2-d 3-d 4-c 5-a 6-b 7-b 8-a 9-b 10-d
II.ÜNİTE:
1-d 2-c 3-c 4-d 5-b 6-d 7-b 8-b 9-d 10-c 11-b 12-c 13-b 14-b 15-c 16-b 17-b 18-d 19-b 20-d 21-c 22-a 23-b 24-b 25-b
IV.ÜNİTE:
1-d 2-a 3-b 4-b 5-b 6-d
III.ÜNİTE:
1-c 2-c 3-d 4-d 5-a 6-b 7-a 8-c 9-d

                  Hamdi GÜNGÖR
              
« Son Düzenleme: 02 Eylül 2008, 18:26:47 Gönderen: yonetici »

Çevrimdışı yonetici

 • Kurucu
 • Süper Üye
 • *
 • Üye Puanı 405
  • Profili Görüntüle
: "Hocam" sınıfları bir deneyelim
« Yanıtla #1 : 17 Şubat 2008, 22:43:16 »
Saolasın hamdi kardeş! Ellerine sağlık deneyelim bakalım.  ___4

Çevrimdışı MARTI

 • Yeni Üye
 • *
 • Üye Puanı 0
  • Profili Görüntüle
: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. ünite test
« Yanıtla #2 : 01 Eylül 2009, 00:33:11 »
Teşekkürler Hamdi hocam.

Çevrimdışı aloşşş

 • Yeni Üye
 • *
 • Üye Puanı 0
  • Profili Görüntüle
: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. ünite test
« Yanıtla #3 : 18 Kasım 2009, 18:56:06 »
çok güzel şeyler hazırlamışsınız tam bizim konulardı teşekkkürlerrrrrrrrr ___4 ___4 ___4 ___16 :D _ıhh ___25s